AUTOR: VESNA VUKAJLOVIĆ NASLOVNA FOTOGRAFIJA: UNSPLASH.COM Ima neki šarmantni sfumato koji se formira iz­nad naših glava čim počnemo da razmišljamo o prošlim vremenima. T. S. Eliot je pisao o tra­diciji i čitajući njegove reči shvatate da nema...

Dragi naši čitaoci, Maj 2023. godine nije za svet isti. Srbija je pretužna „krvava bajka“ i kamen bi se raspao od boli. Maj 2023. je sadašnje vreme, okolnosti koje su ga načinile iz njegove prošlosti i...