ПИШЕ: МИРЈАНА АВРАМОВИЋ, ПРОФЕСОР РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ НАСЛОВНА ФОТОГРАФИЈА: ИЗ ПРИВАТНЕ АРХИВЕ Наше очи морају бити широм отворене. Да гледамо и сагледавамо себе јер само тако можемо у пуноћи остварити благослов сусрета. Дијапазон благослова који се излива на...