PIŠE: SVETISLAV VASILIĆ FOTOGRAFIJE: IZ PRIVTNE ARHIVE Kada duša dođe na ovaj svet, dešava se ulazak u opterećujuće, rigidne sisteme, dinamike i odnose. Porodični sistem, predački, obrazovni, društveni, politički. Osetljive duše, ove haotične energije na zemlji,...

Words: JAMISON KIRBY Photos: ANIMA MUNDI Fitness fads like CrossFit can be found all over the world much like the Shake Weight or the Ab Blaster Machine. They are promising quicker results and a better life through...